Välkommen Oscar

Spectra fortsätter att växa och välkomnar en nyanställd yrkesarbetare, Oscar Ljungkvist.
En ung och hungrig kille som närmast kommer från bemanningsbranschen.

Stockholm
Enhagsvägen 8
187 40 Täby
kontakt@spectramark.se
+46 70 786 65 00

Norrköping
Malmgatan 33
602 23 Norrköping
kontakt@spectramark.se
+46 70 736 75 68

Följ oss

Copyright © 2021 Spectra Sverige AB