Kvalité, effektivitet & trygghet

Vi på Spectra har lång erfarenhet från mark- och
anläggningsentreprenader. Vår vision är att utföra våra projekt med högsta kvalité och effektiva lösningar. Kunden ska alltid känna sig trygg med utfört arbete samt att resultatet motsvarar ställda krav och förväntningar. 

Med engagerad personal strävar vi efter långvariga kundrelationer byggda på förtroende, öppenhet och ärlighet.


Calle Tolff – Arbetschef

 

test calle

Stockholm
Enhagsvägen 8
187 40 Täby
kontakt@spectramark.se
+46 70 786 65 00

Norrköping
Malmgatan 33
602 23 Norrköping
kontakt@spectramark.se
+46 70 736 75 68

Följ oss

Copyright © 2021 Spectra Sverige AB