Karlshovsskolan i Norrköping

Projektet på Karlshovsskolan i Norrköping har nu färdigställts. En skolgård som bl.a. har utrustats med ny lekutrustning, fallskydd, asfalt och plattytor.

Stockholm
Enhagsvägen 8
187 40 Täby
kontakt@spectramark.se
+46 70 786 65 00

Norrköping
Malmgatan 33
602 23 Norrköping
kontakt@spectramark.se
+46 70 736 75 68

Följ oss

Copyright © 2021 Spectra Sverige AB