Avtal med Enköpings kommun och ENA Energi AB

Spectra har tecknat avtal med Enköpings kommun och ENA Energi AB avseende Ramavtal Markentreprenader, Spectra är en av tre tilldelade entreprenörer.
Kontraktet gäller i två år med möjlighet till förlängning med två år.

Stockholm
Enhagsvägen 8
187 40 Täby
kontakt@spectramark.se
+46 70 786 65 00

Norrköping
Malmgatan 33
602 23 Norrköping
kontakt@spectramark.se
+46 70 736 75 68

Följ oss

Copyright © 2021 Spectra Sverige AB