Välkommen Oscar

Spectra fortsätter att växa och välkomnar en nyanställd yrkesarbetare, Oscar Ljungkvist.
En ung och hungrig kille som närmast kommer från bemanningsbranschen.