Karlshovsskolan i Norrköping

Projektet på Karlshovsskolan i Norrköping har nu färdigställts. En skolgård som bl.a. har utrustats med ny lekutrustning, fallskydd, asfalt och plattytor.