Nytt ramavtal med Nyköpingshem

Spectra har tecknat ramavtal med bostadsbolaget Nyköpingshem avseende markarbeten.
Avtalet gäller i två år med möjlighet till förlängning med två år.