Igång på ramavtalet med Stockholms stad

Här bygger vi korsningar för att förbättra säkerheten för cyklister och gångtrafikanter.