Avtal med Enköpings kommun och ENA Energi AB

Spectra har tecknat avtal med Enköpings kommun och ENA Energi AB avseende Ramavtal Markentreprenader, Spectra är en av tre tilldelade entreprenörer.
Kontraktet gäller i två år med möjlighet till förlängning med två år.