Spectra tecknar avtal

Spectra har tecknat avtal med AB Familjebostäder avseende Ramavtal Markanläggningsarbeten, Spectra är en av fem tilldelade entreprenörer.
Kontraktet gäller i två år med möjlighet till förlängning med två år.